شستشو و نظافت

 • ماشین ظرفشویی

  ماشین ظرفشویی

  3 محصولات
 • ماشین لباسشویی

  ماشین لباسشویی

  29 محصولات
 • این محصول به سبد خرید اضافه شد.:

  ماشین ظرفشویی ۱۲ نفره سری کلین پاور SWD-126

  ماشین ظرفشویی ۱۲ نفره سری کلین پاور SWD-126
  ماشین ظرفشویی ۱۲ نفره سری کلین پاور SWD-126ماشین ظرفشویی ۱۲ نفره سری کلین پاور SWD-126
  0 out of 5

  ماشین ظرفشویی ۱۲ نفره سری کلین پاور SWD-126

  ماشین ظرفشویی ۱۲ نفره سری کلین پاور SWD-126 :

  دسته بندی : ظرفشویی      تولید کننده :اسنواSNOWA

   

  تراز مصــرف انــرژی ++ A در ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره سری کلین پاور مدل SWD-148 نویـد یـک شستشـوی بسـیار کـم مصـرف را بـه شـما می‌دهـد. نکتـه مهـم اینسـت کـه متوسـط مصـرف آب ایـن ظرفشـویی در هـر بـار اسـتفاده، فقـط ۱۱ لیتـر اسـت. شستشــو بــا نیمــی از ظرفیــت امــکان شســتن ظــروف، زمانــی کــه ماشــین کاملا پــر نیسـت را مهیـا می‌کنـد.

   

   

  ما را دنبال کنید…..

  تلگرام اینستا

 • این محصول به سبد خرید اضافه شد.:

  ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره سری کلین پاور مدل SWD-140

  ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره سری کلین پاور اسنوا مدل SWD-140
  ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره سری کلین پاور اسنوا مدل SWD-140ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره سری کلین پاور اسنوا مدل SWD-140
  0 out of 5

  ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره سری کلین پاور مدل SWD-140

  ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره سری کلین پاور مدل SWD-140 :

  دسته بندی : ظرفشویی      تولید کننده :اسنواSNOWA

   

  تراز مصــرف انــرژی ++ A در ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره سری کلین پاور مدل SWD-148 نویـد یـک شستشـوی بسـیار کـم مصـرف را بـه شـما می‌دهـد. نکتـه مهـم اینسـت کـه متوسـط مصـرف آب ایـن ظرفشـویی در هـر بـار اسـتفاده، فقـط ۱۱ لیتـر اسـت. شستشــو بــا نیمــی از ظرفیــت امــکان شســتن ظــروف، زمانــی کــه ماشــین کاملا پــر نیسـت را مهیـا می‌کنـد.

   

  ما را دنبال کنید…..

  تلگرام اینستا

 • این محصول به سبد خرید اضافه شد.:

  ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره سری کلین پاور مدل SWD-148

  ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره سری کلین پاور اسنوا مدل SWD-148
  ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره سری کلین پاور اسنوا مدل SWD-148ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره سری کلین پاور اسنوا مدل SWD-148
  0 out of 5

  ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره سری کلین پاور مدل SWD-148

  ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره سری کلین پاور مدل SWD-148 :

  دسته بندی : ظرفشویی      تولید کننده :اسنواSNOWA

   

  تراز مصــرف انــرژی ++ A در ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره سری کلین پاور مدل SWD-148 نویـد یـک شستشـوی بسـیار کـم مصـرف را بـه شـما می‌دهـد. نکتـه مهـم اینسـت کـه متوسـط مصـرف آب ایـن ظرفشـویی در هـر بـار اسـتفاده، فقـط ۱۱ لیتـر اسـت. شستشــو بــا نیمــی از ظرفیــت امــکان شســتن ظــروف، زمانــی کــه ماشــین کاملا پــر نیسـت را مهیـا می‌کنـد.

   

  ما را دنبال کنید…..

  تلگرام اینستا

 • این محصول به سبد خرید اضافه شد.:

  ماشین لباسشویی ۵ کیلوگرمی SWD-151

  ماشین لباسشویی مدل SWD-SS8030 اسنوا
  ماشین لباسشویی مدل SWD-SS8030 اسنوا
  0 out of 5

  ماشین لباسشویی ۵ کیلوگرمی SWD-151

  ماشین لباسشویی ۵ کیلوگرمی SWD-151 :

  دسته بندی : ماشین لباسشویی     تولید کننده :اسنواSNOWA

   

  گرید انرژي A / ظرفیت شستشو: ۵ کیلو گرم / داراي ۱۵ برنامه شستشو / سیستم عیب یاب هوشمند / ۸ سال خدمات پس از فروش

  برای دریافت اطلاعات بیشتر راجع به محصول به قسمت توضیحات انتهای صفحه مراجعه نمایید.

   

  ما را دنبال کنید…..

  تلگرام اینستا

   

 • این محصول به سبد خرید اضافه شد.:

  ماشین لباسشویی ۶ کیلوگرمی SWD-164

  ماشین لباسشویی 6 کیلوگرمی 162
  ماشین لباسشویی 6 کیلوگرمی 162ماشین لباسشویی 6 کیلوگرمی 163
  0 out of 5

  ماشین لباسشویی ۶ کیلوگرمی SWD-164

  ماشین لباسشویی ۶ کیلوگرمی SWD-164 :

  دسته بندی : ماشین لباسشویی     تولید کننده :اسنواSNOWA

   

  گرید انرژي +A / ظرفیت شستشو: ۶ کیلو گرم / داراي ۱۰ برنامه شستشو / دارای نمایشگر ال ای دی / قابلیت آبکشی اضافه / شروع شستشو با تاخیر / ۸ سال خدمات پس از فروش

   

  برای دریافت اطلاعات بیشتر راجع به محصول به قسمت توضیحات انتهای صفحه مراجعه نمایید.

   

  ما را دنبال کنید…..

  تلگرام اینستا

 • این محصول به سبد خرید اضافه شد.:

  ماشین لباسشویی ۷ کیلوگرمی SWD -171

  ماشین لباسشویی مدل SWD-171WN اسنوا ظرفیت 7 کیلوگرم
  ماشین لباسشویی مدل SWD-171WN اسنوا ظرفیت 7 کیلوگرم
  0 out of 5

  ماشین لباسشویی ۷ کیلوگرمی SWD -171

  ماشین لباسشویی ۷ کیلوگرمی SWD 171 :

  دسته بندی : ماشین لباسشویی     تولید کننده :اسنواSNOWA

   

  گرید انرژي +A / ظرفیت شستشو: ۷ کیلو گرم / داراي ۹ برنامه شستشو / نمایشگر ال ای دی / عیب یاب هوشمند / شروع شستشو با تاخیر / ۸ سال خدمات پس از فروش

   

  برای دریافت اطلاعات بیشتر راجع به محصول به قسمت توضیحات انتهای صفحه مراجعه نمایید.

   

  ما را دنبال کنید…..

  تلگرام اینستا

   

 • این محصول به سبد خرید اضافه شد.:

  ماشین لباسشویی ۷ کیلوگرمی SWD -174

  ماشین لباسشویی 7 کیلویی اسنوا مدل SWD-174
  ماشین لباسشویی 7 کیلویی اسنوا مدل SWD-174ماشین لباسشویی مدل SWD-174WF اسنوا ظرفیت 7 کیلوگرم
  0 out of 5

  ماشین لباسشویی ۷ کیلوگرمی SWD -174

  دسته بندی : ماشین لباسشویی     تولید کننده :اسنواSNOWA

  گرید انرژي +A / ظرفیت شستشو: ۷ کیلو گرم / داراي ۹ برنامه شستشو / نمایشگر ال ای دی / عیب یاب هوشمند / شروع شستشو با تاخیر / ۸ سال خدمات پس از فروش

   

  برای دریافت اطلاعات بیشتر راجع به محصول به قسمت توضیحات انتهای صفحه مراجعه نمایید.

   

  ما را دنبال کنید…..

  تلگرام اینستا

 • این محصول به سبد خرید اضافه شد.:

  ماشین لباسشویی ۷ کیلوگرمی SWD-271

  ماشین لباسشویی ۷ کیلوگرمی SWD-271CN
  ماشین لباسشویی ۷ کیلوگرمی SWD-271CN
  0 out of 5

  ماشین لباسشویی ۷ کیلوگرمی SWD-271

  ماشین لباسشویی ۷ کیلوگرمی SWD-271 :

  دسته بندی : ماشین لباسشویی     تولید کننده :اسنواSNOWA

  گرید انرژي +A / ظرفیت شستشو: ۷ کیلو گرم / داراي ۹ برنامه شستشو / نمایشگر ال ای دی / عیب یاب هوشمند / شروع شستشو با تاخیر / ۸ سال خدمات پس از فروش

   

  برای دریافت اطلاعات بیشتر به قسمت توضیحات انتهای صفحه مراجعه نمایید.

   

  ما را دنبال کنید…..

  تلگرام اینستا

 • این محصول به سبد خرید اضافه شد.:

  ماشین لباسشویی ۷ کیلوگرمی SWD-274

  ماشین لباسشویی 7 کیلویی اسنوا مدل 274W
  ماشین لباسشویی 7 کیلویی اسنوا مدل 274Wماشین لباسشویی ۷ کیلوگرمی SWD-274
  0 out of 5

  ماشین لباسشویی ۷ کیلوگرمی SWD-274

  ماشین لباسشویی ۷ کیلوگرمی SWD-274 :

  دسته بندی : ماشین لباسشویی     تولید کننده :اسنواSNOWA

  گرید انرژي +A / ظرفیت شستشو: ۷ کیلو گرم / داراي ۹ برنامه شستشو / نمایشگر ال ای دی / عیب یاب هوشمند / شروع شستشو با تاخیر / ۸ سال خدمات پس از فروش

  برای دریافت اطلاعات بیشتر راجع به محصول به قسمت توضیحات انتهای صفحه مراجعه نمایید.

   

  ما را دنبال کنید…..

  تلگرام اینستا

 • این محصول به سبد خرید اضافه شد.:

  ماشین لباسشویی ۷ کیلوگرمی SWD-371

  لباسشویی اسنوا مدل SWD-371WN.
  لباسشویی اسنوا مدل SWD-371WN.لباسشویی اسنوا مدل SWD-371WN.
  0 out of 5

  ماشین لباسشویی ۷ کیلوگرمی SWD-371

  ماشین لباسشویی ۷ کیلوگرمی SWD-371 :

  دسته بندی : ماشین لباسشویی     تولید کننده :اسنواSNOWA

   

  گرید انرژي +A / ظرفیت شستشو: ۷ کیلو گرم / داراي ۹ برنامه شستشو / نمایشگر ال ای دی / عیب یاب هوشمند / شروع شستشو با تاخیر / ۸ سال خدمات پس از فروش

   

  برای دریافت اطلاعات بیشتر راجع به محصول به قسمت توضیحات انتهای صفحه مراجعه نمایید.

   

  ما را دنبال کنید…..

  تلگرام اینستا

 • این محصول به سبد خرید اضافه شد.:

  ماشین لباسشویی ۷ کیلوگرمی SWD-374

  ماشین لباسشویی 7 کیلوگرمی اسنوا مدل SWD 374
  ماشین لباسشویی 7 کیلوگرمی اسنوا مدل SWD 374
  0 out of 5

  ماشین لباسشویی ۷ کیلوگرمی SWD-374

  ماشین لباسشویی ۷ کیلوگرمی SWD-374 :

  دسته بندی : ماشین لباسشویی     تولید کننده :اسنواSNOWA

   

  گرید انرژي +A / ظرفیت شستشو:  ۷ کیلوگرم / داراي ۹ برنامه شستشو / موتور بدون تسمه / دور خشک کن قابل تنظیم / شروع شستشو با تاخیر / ۸ سال خدمات پس از فروش

   

  برای دریافت اطلاعات بیشتر راجع به محصول به قسمت توضیحات انتهای صفحه مراجعه نمایید.

   

  ما را دنبال کنید…..

  تلگرام اینستا

   

 • این محصول به سبد خرید اضافه شد.:

  ماشین لباسشویی ۷ کیلوگرمی هارمونی SWD-471W

  ماشین لباسشویی ۷ کیلوگرمی هارمونی SWD-471W
  ماشین لباسشویی ۷ کیلوگرمی هارمونی SWD-471Wماشین لباسشویی ۷ کیلوگرمی هارمونی SWD-571W
  0 out of 5

  ماشین لباسشویی ۷ کیلوگرمی هارمونی SWD-471W

  ماشین لباسشویی ۷ کیلوگرمی هارمونی SWD-471W :

  دسته بندی : ماشین لباسشویی     تولید کننده :اسنواSNOWA

   

  ماشین لباسشویی اسنوا مدل 7 کیلویی هارمونی SWE-471W که دارای دیگ الماسه و 15 برنامه شستشو برای البسه و درجه مصرف انرژی A+++ میباشد که نوع موتور آن بصورت تسمه ایی میباشد و حداکثر دور موتور آن 1000 دور می باشد که اسنوا سعی کرده است ماشین لباسشویی جهت جلب رضایت مشتری را به هم میهنان گرامی ارائه دهد.

  برای اطلاعات بیشتر راجع به محصول به قسمت توضیحات انتهای صفحه مراجعه نمایید.

   

  ما را دنبال کنید…..

  تلگرام اینستا