• این محصول به سبد خرید اضافه شد.:

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFI-84405 ظرفیت 8 کیلوگرم

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFI-83405 ظرفیت 8 کیلوگرم
  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFI-83405 ظرفیت 8 کیلوگرمماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFI-83405 ظرفیت 8 کیلوگرم
  0 out of 5

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFI-84405 ظرفیت 8 کیلوگرم

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFI-84405 ظرفیت 8 کیلوگرم :

  دسته بندی : ماشین لباسشویی     تولید کننده : پاکشوماPakshoma 

   

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFI-84405 ظرفیت 8 کیلوگرم، یکی از لباسشویی های شرکت پاکشوما است که از طراحی بسیار زیبا و مشخصات قابل توجهی مانند ظرفیت و رتبه مصرف انرژی مناسبی برخوردار است.

   

  ما را دنبال کنید…..

  تلگرام اینستا

 • این محصول به سبد خرید اضافه شد.:

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFI-94402 ظرفیت 9 کیلوگرم

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFI 94402 ظرفیت 9 کیلوگرم
  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFI 94402 ظرفیت 9 کیلوگرم
  0 out of 5

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFI-94402 ظرفیت 9 کیلوگرم

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFI-94402 ظرفیت 9 کیلوگرم :

  دسته بندی : ماشین لباسشویی           تولید کننده : پاکشوماPakshoma

   

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFI-94402 ظرفیت 9 کیلوگرم، یکی از لباسشویی های شرکت پاکشوما است که از طراحی بسیار زیبا و مشخصات قابل توجهی مانند ظرفیت و رتبه مصرف انرژی مناسبی برخوردار است.

   

  برای دریافت اطلاعات بیشتر راجع به محصول به قسمت توضیحات انتهای صفحه مراجعه نمایید.

   

  ما را دنبال کنید…..

  تلگرام اینستا

 • این محصول به سبد خرید اضافه شد.:

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-74401 ظرفیت 7 کیلوگرم

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-74401 ظرفیت 7 کیلوگرم
  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-74401 ظرفیت 7 کیلوگرمماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-74401 ظرفیت 7 کیلوگرم
  0 out of 5

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-74401 ظرفیت 7 کیلوگرم

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-74401 ظرفیت 7 کیلوگرم :

  دسته بندی : ماشین لباسشویی           تولید کننده : پاکشوماPakshoma

   

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-74401 ظرفیت 7 کیلوگرم، یکی از لباسشویی های شرکت پاکشوما است که از طراحی بسیار زیبا و مشخصات قابل توجهی مانند ظرفیت و رتبه مصرف انرژی مناسبی برخوردار است.

   

  برای دریافت اطلاعات بیشتر راجع به محصول به قسمت توضیحات انتهای صفحه مراجعه نمایید.

   

  ما را دنبال کنید…..

  تلگرام اینستا

 • ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFu 84401ظرفیت 9 کیلوگرمماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFu 84401ظرفیت 9 کیلوگرم
  0 out of 5

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-84401 ظرفیت 8 کیلوگرم

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-84401 ظرفیت 8 کیلوگرم :

  دسته بندی : ماشین لباسشویی           تولید کننده : پاکشوماPakshoma

   

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-84401 ظرفیت 8 کیلوگرم، یکی از لباسشویی های شرکت پاکشوما است که از طراحی بسیار زیبا و مشخصات قابل توجهی مانند ظرفیت و رتبه مصرف انرژی مناسبی برخوردار است.

   

  برای دریافت اطلاعات بیشتر راجع به محصول به قسمت توضیحات انتهای صفحه مراجعه نمایید.

   

  ما را دنبال کنید…..

  تلگرام اینستا

 • ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFI 10141 ظرفیت 10 کیلوگرمماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFI 10141 ظرفیت 10 کیلوگرم
  0 out of 5

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFI 10141 ظرفیت 10 کیلوگرم

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFI 10141 ظرفیت 10 کیلوگرم:

  دسته بندی : ماشین لباسشویی           تولید کننده : پاکشوماPakshoma

   

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFI 10141 ظرفیت 10 کیلوگرم، یکی از لباسشویی های شرکت پاکشوما است که از طراحی بسیار زیبا و مشخصات قابل توجهی مانند ظرفیت و رتبه مصرف انرژی مناسبی برخوردار است.

   

  برای دریافت اطلاعات بیشتر راجع به محصول به قسمت توضیحات انتهای صفحه مراجعه نمایید.

   

  ما را دنبال کنید…..

  تلگرام اینستا

 • این محصول به سبد خرید اضافه شد.:

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFI-84413 ظرفیت 8 کیلوگرم

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFI-84413
  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFI-84413ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFI-84413
  0 out of 5

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFI-84413 ظرفیت 8 کیلوگرم

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFI-84413 ظرفیت 8 کیلوگرم :

  دسته بندی : ماشین لباسشویی           تولید کننده : پاکشوماPakshoma

   

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFI-84413 ظرفیت 8 کیلوگرم، یکی از لباسشویی های شرکت پاکشوما است که از طراحی بسیار زیبا و مشخصات قابل توجهی مانند ظرفیت و رتبه مصرف انرژی مناسبی برخوردار است.

   

  برای دریافت اطلاعات بیشتر راجع به محصول به قسمت توضیحات انتهای صفحه مراجعه نمایید.

   

  ما را دنبال کنید…..

  تلگرام اینستا

 • ماشین لباسشویی - پاکشوماماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFI-84437 ظرفیت 8 کیلوگرم
  0 out of 5

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFI-8443 ظرفیت 8 کیلوگرم

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFI-8443 ظرفیت 8 کیلوگرم :

  دسته بندی : ماشین لباسشویی           تولید کننده : پاکشوماPakshoma

   

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFI-8443 ظرفیت 8 کیلوگرم، یکی از لباسشویی های شرکت پاکشوما است که از طراحی بسیار زیبا و مشخصات قابل توجهی مانند ظرفیت و رتبه مصرف انرژی مناسبی برخوردار است.

   

  برای دریافت اطلاعات بیشتر راجع به محصول به قسمت توضیحات انتهای صفحه مراجعه نمایید.

   

  ما را دنبال کنید…..

  تلگرام اینستا

 • این محصول به سبد خرید اضافه شد.:

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFI-94429 ظرفیت 9 کیلوگرم

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFI 94429ظرفیت 10 کیلوگرم
  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFI 94429ظرفیت 10 کیلوگرمماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFI 94429 ظرفیت 10 کیلوگرم
  0 out of 5

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFI-94429 ظرفیت 9 کیلوگرم

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFI-94429 ظرفیت 9 کیلوگرم :

  دسته بندی : ماشین لباسشویی           تولید کننده : پاکشوماPakshoma

   

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFI-94429 ظرفیت 9 کیلوگرم، یکی از لباسشویی های شرکت پاکشوما است که از طراحی بسیار زیبا و مشخصات قابل توجهی مانند ظرفیت و رتبه مصرف انرژی مناسبی برخوردار است.

   

   

  برای دریافت اطلاعات بیشتر راجع به محصول به قسمت توضیحات انتهای صفحه مراجعه نمایید.

   

  ما را دنبال کنید…..

  تلگرام اینستا

 • این محصول به سبد خرید اضافه شد.:

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFU-6408 ظرفیت 6 کیلوگرم

  ماشین لباسشویی 8 کیلویی پاکشوما مدل WFU-6308
  ماشین لباسشویی 8 کیلویی پاکشوما مدل WFU-6308ماشین لباسشویی 8 کیلویی پاکشوما مدل WFU-6308
  0 out of 5

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFU-6408 ظرفیت 6 کیلوگرم

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFU-6408 ظرفیت 6 کیلوگرم :

  دسته بندی : ماشین لباسشویی           تولید کننده : پاکشوماPakshoma

   

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFU-6408 با ظرفیت 6 کیلوگرم از محبوبترین ماشین های لباسشویی عرضه شده به بازار است. این دستگاه با ظرفیت بالایی که دارد مناسب برای خانواده های متوسط تا کم جمعیت است تا بتوانند مقدار کافی البسه را در آن شستشو نمایند.

   

  برای دریافت اطلاعات بیشتر راجع به محصول به قسمت توضیحات انتهای صفحه مراجعه نمایید.

   

  ما را دنبال کنید…..

  تلگرام اینستا

 • این محصول به سبد خرید اضافه شد.:

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFU-74201 ظرفیت 7 کیلوگرم

  ماشین لباسشویی پاکشوما 7 کیلویی سفید مدل WFU-742101
  ماشین لباسشویی پاکشوما 7 کیلویی سفید مدل WFU-742101ماشین لباسشویی پاکشوما 7 کیلویی سفید مدل WFU-71201WT
  0 out of 5

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFU-74201 ظرفیت 7 کیلوگرم

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFU 74201 ظرفیت 7 کیلوگرم :

  دسته بندی : ماشین لباسشویی           تولید کننده : پاکشوماPakshoma

   

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFU-74201 ظرفیت 7 کیلوگرم ، ساخت کمپانی پاکشوما با طراحی شیک و صفحه کاربری لمسی در ظاهری شکیل و زیبا با کیفیتی بی نظیر به بازار عرضه می گردد.

   

  برای دریافت اطلاعات بیشتر راجع به محصول به قسمت توضیحات انتهای صفحه مراجعه نمایید.

   

  ما را دنبال کنید…..

  تلگرام اینستا

 • این محصول به سبد خرید اضافه شد.:

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFU-74201 ظرفیت 7 کیلوگرم

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFU 74201
  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFU 74201ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFU-73201 ظرفیت 7 کیلوگرم
  0 out of 5

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFU-74201 ظرفیت 7 کیلوگرم

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFU-74201 ظرفیت 7 کیلوگرم :

  دسته بندی : ماشین لباسشویی           تولید کننده : پاکشوماPakshoma

   

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFU-74201 ظرفیت 7 کیلوگرم ، ساخت کمپانی پاکشوما با طراحی شیک و صفحه کاربری لمسی در ظاهری شکیل و زیبا با کیفیتی بی نظیر به بازار عرضه می گردد.

   

  برای دریافت اطلاعات بیشتر راجع به محصول به قسمت توضیحات انتهای صفحه مراجعه نمایید.

   

  ما را دنبال کنید…..

  تلگرام اینستا

 • ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFU 91399 ظرفیت 9 کیلوگرمماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFU 91399 ظرفیت 9 کیلوگرم
  0 out of 5

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFU-91399 ظرفیت 9 کیلوگرم

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFU-91399 ظرفیت 9 کیلوگرم :

  دسته بندی : ماشین لباسشویی           تولید کننده : پاکشوماPakshoma

   

  برای دریافت اطلاعات بیشتر راجع به محصول به قسمت توضیحات انتهای صفحه مراجعه نمایید.

   

  ما را دنبال کنید…..

  تلگرام اینستا